Facebook/Instagram nyereményjáték szabályzat és adatvédelmi nyilatkozat

„Time for Beer – Szent András Sörfőzde nyereményjáték”

A Játékban való részvétel, a Játék jelen hivatalos szabályzatának (a továbbiakban: a „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti. A Játékban résztvevő személyek a továbbiakban: a „Játékos/Játékosok”.

A Játék kizárólag személyes, lakossági használatra készült, ennek értelmében üzleti és kereskedelmi célú felhasználása szigorúan tilos.

 1. A játék Szervezője

A nyereményjáték szervezője az Ital Magyarország Kft. (1055 Budapest, Balassi Bálint utca 21-23, cégjegyzékszám: 01 09 936665), emellett a játék kizárólagos szervezője és adatkezelője is.

 1. A játék időtartama

A nyereményjáték időtartama: 2021.06.29 – 2021.07.05 

 1. Résztvevők

A játék meghirdetése az Time for Beer Instagram és Facebook oldalán történik. A játékban való részvétel önkéntes, viszont csak a 18 év feletti személyek vehetnek részt a soroslásban. Nyereményjátékban nem vehetnek részt az Ital Magyarország Kft. valamint további, a nyereményjáték-szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő cégek, az említettek munkatársai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pont). A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Szabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat.

 1. A nyereményjáték menete:

Facebook:

 1. Írd le nekünk kommentben a helyes megfejtést

Instagram:

 1. Írd le nekünk kommentben a helyes megfejtést

5. A nyeremény

Facebook: 

2 db Szent András sörválogatás, melynek tartalma:

 • Szent András Monarchista
 • Szent András Szilvás
 • Szent András Napkics
 • Szent András Málnás Búza
 • Szent András Meggyes

Instagram:

2 db Szent András sörválogatás, melynek tartalma:

 • Szent András Monarchista
 • Szent András Szilvás
 • Szent András Napkics
 • Szent András Málnás Búza
 • Szent András Meggyes
 1. A nyertesek kiválasztása

Nyereményjáték sorsolásának időpontja: 2021.07.06. 

A nyeremény sorsolás véletlenszerű kiválasztással történik a socialwinner weboldal használatával.

Facebookon a nyertesek nevét kommentben jelezzük az eredeti poszt alatt. Instagramon a nyertesek nevét story formájában fogjuk kihirdetni. A nyerteseknek 72 órán belül meg kell adnia postázási adatait. Amennyiben 72 órán belül nem veszi fel a kapcsolatot a szervezővel, úgy pótnyertes lép a helyébe, akit a sorsolás alkalmával szintén kisorsolt a lebonyolító.

 1. A nyeremények átadása

A nyereményt postai úton kézbesíti a Szervező, melyre 45 nap áll a rendelkezésére.

 1. Egyéb szabályok

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Játékos a Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket, és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, a Játékból kizárásra kerül.

A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Facebook a nyereményjátékot nem támogatja, semmilyen felelősséggel nem tartozik.

Az Instagram a nyereményjátékot nem támogatja, semmilyen felelősséggel nem tartozik.

A nyeremény készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át.

Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Szervező nem felelős a hamisan, hiányosan, hibásan megadott elérhetőségi adatokból eredő következményekért. Amennyiben a Játékban résztvevő az általa megadott elérhetőségen nem elérhető, az a Játékból történő automatikus kizárással jár.